Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Laadittu: 22.03.2021

1. Rekisterinpitäjä

JK-Gym Häijää Oy
Osoite: Kiveläntie 4, 38420 Sastamala
E-mail: info@jkgym.fi
Puhelin: 040-7518891

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Jari Kuusela

3. Rekisterin nimi

JK-Gym Häijää Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden sähköinen ilmoittautuminen ja tunnistaminen JK-Gym Häijää Oy:n järjestämiin tapahtumiin kuten ryhmäliikuntatunneille. Rekisteriä voidaan käyttää myös kulunvalvonnan hallintaan ja muihin tietojärjestelmätarpeisiin. Tietoja tarvitaan, jotta kävijämäärät tunneilla ovat yrityksen tiedossa ennen tunnin alkua.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, asiakasmerkinnät, laskujen toimittamiseen vaadittavat tiedot. Lisäksi rekisterissä on tiedot asiakkuudesta (kuten voimassaolo, käyntikerrat ja niiden ajankohdat). Rekisterissä voi olla myös asiakkaan määrittelemä salasana verkkopalvelun käyttämistä varten (salattuna).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Palvelu on käytettävissä osoitteessa www.jkgym.fi

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa JK-Gym Häijää Oy:n tietojärjestelmässä, johon pääsee ainoastaan käyttäjätunnuksen ja salasanan hallussapitäjät. Käyttäjätunnus ja salasana ovat ainoastaan henkilökunnan ja teknisten asiantuntijoiden käytettävissä. Paperille tulostettuja tietoja säilytetään JK-Gym Häijää Oy:n toimitiloissa.